31 grudnia 2011

Jeśli bilet na karcie płatniczej to tylko kredytowej w Warszawie


W połowie grudnia 2011 r. BRE Bank ogłosił, że na kartach płatniczych będzie kodował bilety okresowe krakowskiej komunikacji miejskiej. Zaledwie 6 grudnia 2011 r. na karty Banku Handlowego w Warszawie, korzystającego z marki Citibank, trafiła w ten sposób łódzka migawka. Z początkiem listopada podobny ruch wykonał Bank Zachodni WBK w Białymstoku. Wygląda więc na to, że tak jak niedawno kredyty na dowód, tak teraz banki zaczną rozdawać karty płatnicze z funkcją biletów transportu lokalnego.