20 marca 2013

Najdroższy trawnik w Europie?


"Zarząd Globe Trade Centre SA ("Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2013 roku Parlament Rumunii przyjął Rozporządzenie nr 114/2007, które stanowi, że niemożliwa jest zmiana przeznaczenia gruntów obecnie zaklasyfikowanych jako tereny zielone na inne cele. Rozporządzenie to oczekuje na podpis Prezydenta Rumunii i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Tak długo jak będzie obowiązywać prawo w obecnej przyjętym kształcie, Grupa GTC nie będzie miała możliwości realizacji projektu na działce znajdującej się w Bukareszcie, która była przeznaczona pod budowę centrum handlowego (Galleria Bucharest), a która jest obecnie zaklasyfikowana jako tereny zielone."