1 maja 2014

Nie wóz, ale firmę Drzymały zabierają Niemcy

Chichot historii i kapitalistyczne realia. Pradziad był symbolem walki z germanizacją. Prawnuk stworzył potężną firmę. Gdy przyszły chudsze lata pozwolił kontrolę nad nią przejąć Niemcom. Ci szykują teraz transakcję, po której udział Polaków zostanie prawdopodobnie zupełnie zmarginalizowany.