2 marca 2014

Rosja bez Krymu to jak II RP bez Lwowa lub Wilna

W relacjach z tego co dzieje się na wschodzie Ukrainy brakuje bardzo istotnej informacji. W Autonomicznej Republice Krymu 77 proc. ludności mówi w domu po rosyjsku. Ukraiński jest tam dopiero trzecim z języków wynoszonych z domu, bo minimalnie popularniejszy jest tatarski. Pierwszy jest językiem ojczystym dla 10, drugi – dla 11 proc. mieszkańców.