6 kwietnia 2014

Głupie praktyki spółek notowanych na GPW

W ostatni wtorek jedna z firm notowanych warszawskiej giełdzie wydała raport bieżący dotyczący stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Ze względu na datę można by go potraktować jako prima aprilisowy żart. Tyle, że to nie żart, a zakrawający na tragifarsę skutek poprawności politycznej upchniętej w rzeczonych praktykach.